Waterzuivering

Water is de bron van alles, zonder water is er geen leven mogelijk. Waterverontreiniging is één van de belangrijkste problemen van deze tijd en heeft verschillende oorzaken:

  • Verontreiniging uit het verleden. In het verleden loosden bedrijven hun afvalproducten in meren en rivieren.
  • Bodemverontreiniging. Vervuilende stoffen komen dan in het grondwater terecht.
  • Overbemesting. Bij te veel mest komen de meststoffen in het grondwater en het oppervlaktewater terecht.
  • Overgelopen riolen bij hevige regen. Vies afvalwater komt dan in sloten of vijvers terecht.
  • Indirecte waterverontreiniging. Vervuilende stoffen komen via een omweg in het water terecht, bijvoorbeeld roet dat door regen in het water belandt.
  • Resten van medicijnen. Deze komen via het riool in sloten en rivieren terecht.

 

Door het drinkwater te zuiveren worden ongewenste organische en chemische stoffen uit het water gefilterd.

105
Top