COVID-19 test sets

Corona, COVID-19 en de symptomen.

Coronavirussen (CoV’s) behoren tot de onderfamilie Orthocoronavirinae in de familie Coronaviridae en de orde Nidovirales. Het nu heersende virus is SARS-CoV-2. De naam van de virale ziekte COVID-19 is een afkorting van COronaVIrusDisease in combinatie met het jaartal waarop de uitbraak begon in Wuhan, China. Deze uitbraak is naar schatting begonnen op 12 december 2019, waarbij er patiënten opdoken met een longontsteking zonder een duidelijke oorzaak.

Typische symptomen zijn verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, niezen, keelpijn), hoesten, benauwdheid, verhoging of koorts, plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping).

Besmetting.

De mediaan van de incubatietijd van COVID-19 is ongeveer 5 dagen, lopend van 2 tot en met 12 dagen volgens het RIVM. COVID-19 had een basaal reproductiegetal van ongeveer 2,2 wat betekent dat in een onbeschermde populatie een coronapatiënt ongeveer 2,2 mensen besmet. Voor actuele cijfers verwijzen wij u naar de site van de RIVM.

Verspreiding vindt plaats via de lucht, door bijvoorbeeld hoesten, maar kan ook plaatsvinden door aanrakingen van de openingen van het gezicht. Op 5 november 2020 zat het aantal besmettingen rond de 383.523 in Nederland volgens het RIVM en 48.136.225 besmettingen wereldwijd, een aantal dat in werkelijkheid hoger ligt doordat niet iedereen met een mogelijke besmetting getest wordt. De vraag is of de gebruikte PCR test wel juist is en daar staat nu enorme discussie over. Daarom wordt er nu meer gekozen voor de Antigenen test. 

Leeftijd.

Onderzoek van een Zweedse onderzoeker naar meerdere studies die dit onderwerp omvatten, suggereren dat COVID-19 zeldzaam is bij kinderen óf dat kinderen minder vaak de diagnose krijgen omdat ze veelal asymptomatisch zijn. Dit is in lijn met bevindingen van het RIVM; in een rapport komt naar buiten dat van het aantal gemelde patiënten bij de GGD’s meer dan de helft 60 jaar of ouder is.

Diagnostisering met de PCR test, corona testset of antigenen test. 

COVID-19 kan op verschillende manieren worden vastgesteld en er worden, gezien de ernst, meer methoden ontwikkeld. De meest standaard test is de PCR-test. Dit gaat via cellen uit neus- of keelholte, die vervolgens worden getest op genetisch materiaal van het virus. Daarnaast is er de serologische test (bloedtest), zoals de Biomerica COVID-19 sneltest, die antilichamen (eiwitten die door het immuunsysteem worden geproduceerd als reactie op ziekteverwekkende ziekteverwekkers) opspoort om zo vast te stellen of de patiënt corona heeft of heeft gehad. De PCR test gaan wij niet leveren omdat zelfs door de uitvinder zelf is gezegd dat die daarvoor niet geschikt is. Wij verwijzen u daar voor naar de website van de RIVM voor de actuele informatie.

Biomerica COVID-19 corona sneltest.

De Biomerica COVID-19 IgG/IgM corona sneltest is een test die met één druppel bloed in 10 minuten resultaat geeft. Door de zeer hoge specificiteit in het IgG kan worden vastgesteld of een persoon al een corona-infectie heeft ondergaan en daardoor antistoffen heeft aangemaakt tegen het SARS-CoV-2 virus. Het resultaat is eenvoudig af te lezen op de testcassette.

De medische literatuur spreekt van een aanwezigheidsduur van het IgG antilichaam van ongeveer 3 jaar. De houdbaarheid van de COVID-19 sneltest zelf is 12 maanden en is bedoeld voor éénmalig gebruik. De COVID-19 sneltest is eenvoudig te  gebruiken in thuissituaties. De gebruiker mag geen medische beslissingen nemen zonder overleg met een arts. Ook is de COVID-19 sneltest geen vervanging van een medisch traject, maar kan wel worden toegepast voor screeningsdoeleinden.

Deze corona test set is voor professioneel gebruik. Deze serologische CE-gecertificeerde test is in Duitsland inmiddels aangekocht door the German Institute for Health Screenings, de Bundeswehr, het Rode Kruis, meerdere Bundesliga teams en tal van nationale- en internationale bedrijven.

De corona antigenen test.

Inmiddels zijn er meerdere corona antigenen tests op de markt, wij hebben er 2 van in ons assortiment en deze zijn uitsluitend voor professionals of bijvoorbeeld bedijfsartsen. De uitleg bij de antigenen test is uitstekend en duidelijk voor iedereen.

Wij leveren de corona antigenen test van Edinburgh Genetics en de corona antigenen test van NADAL. Ons team heeft hier uitvoerig naar gekeken en vinden deze antigenen tests de beste. Wij kunnen de antigenen test ook laten uitvoeren bij uw bedrijf door professionals, neem daarvoor contact met ons op.

Corona antigenen testsets bestellen.

De antigenen testsets zijn alleen te leveren per 20 stuks. U kunt de corona test en de corona antigenen test online bestellen, maar zet wel uw BIG of de bedrijfsnaam in de notities.

Deze test is uitsluited op factuur te bestellen. Mail ons via sales@optimaformula.nlmet al uw gegevens en we sturen u een factuur. 

De corona test sets zijn vrijgesteld van BTW.

 

92
Top