COVID-19 testkit

Corona, COVID-19 en de symptomen.

Coronavirussen (CoV’s) behoren tot de onderfamilie Orthocoronavirinae in de familie Coronaviridae en de orde Nidovirales. Het nu heersende virus is SARS-CoV-2. De naam van de virale ziekte COVID-19 is een afkorting van COronaVIrusDisease in combinatie met het jaartal waarop de uitbraak begon in Wuhan, China. Deze uitbraak is naar schatting begonnen op 12 december 2019, waarbij er patiënten opdoken met een longontsteking zonder een duidelijke oorzaak.

Typische symptomen zijn koorts, malaise, kortademigheid en in ernstige gevallen longontsteking, ernstig acuut ademhalingssyndroom, nierfalen of zelfs overlijden.

Besmetting.

De mediaan van de incubatietijd van COVID-19 is ongeveer 5 dagen, lopend van 2 tot en met 12 dagen volgens het RIVM. COVID-19 had een basaal reproductiegetal van ongeveer 2,2 wat betekent dat in een onbeschermde populatie een coronapatiënt ongeveer 2,2 mensen besmet. Door de getroffen maatregelen is dit afgenomen tot minder dan 1.

Verspreiding vindt plaats via de lucht, door bijvoorbeeld hoesten, maar kan ook plaatsvinden door aanrakingen van de openingen van het gezicht. Op 28 juli 2020 zat het aantal besmettingen rond de 53.500 in Nederland volgens het RIVM en 16.495.309 besmettingen wereldwijd, een aantal dat in werkelijkheid hoger ligt doordat niet iedereen met een mogelijke besmetting getest wordt.

Leeftijd.

Onderzoek van een Zweedse onderzoeker naar meerdere studies die dit onderwerp omvatten, suggereren dat COVID-19 zeldzaam is bij kinderen óf dat kinderen minder vaak de diagnose krijgen omdat ze veelal asymptomatisch zijn. Dit is in lijn met bevindingen van het RIVM; in een rapport komt naar buiten dat van het aantal gemelde patiënten bij de GGD’s meer dan de helft 60 jaar of ouder is.

Diagnostisering.

COVID-19 kan op verschillende manieren worden vastgesteld en er worden, gezien de ernst, meer methoden ontwikkeld. De meest standaard test is de PCR-test. Dit gaat via cellen uit neus- of keelholte, die vervolgens worden getest op genetisch materiaal van het virus. Daarnaast is er de serologische test (bloedtest), zoals de Biomerica COVID-19 sneltest, die antilichamen (eiwitten die door het immuunsysteem worden geproduceerd als reactie op ziekteverwekkende ziekteverwekkers) opspoort om zo vast te stellen of de patiënt corona heeft of heeft gehad.

De Biomerica COVID-19 IgG/IgM sneltest is een test die met één druppel bloed in 10 minuten resultaat geeft. Door de zeer hoge specificiteit in het IgG kan worden vastgesteld of een persoon al een corona-infectie heeft ondergaan en daardoor antistoffen heeft aangemaakt tegen het SARS-CoV-2 virus. Het resultaat is eenvoudig af te lezen op de testcassette.

De medische literatuur spreekt van een aanwezigheidsduur van het IgG antilichaam van ongeveer 3 jaar. De houdbaarheid van de COVID-19 sneltest zelf is 12 maanden en is bedoeld voor éénmalig gebruik. De COVID-19 sneltest is eenvoudig te  gebruiken in thuissituaties. De gebruiker mag geen medische beslissingen nemen zonder overleg met een arts. Ook is de COVID-19 sneltest geen vervanging van een medisch traject, maar kan wel worden toegepast voor screeningsdoeleinden.

Deze voor professioneel gebruik serologische CE-gecertificeerde test is in Duitsland inmiddels aangekocht door the German Institute for Health Screenings, de Bundeswehr, het Rode Kruis, meerdere Bundesliga teams en tal van nationale- en internationale bedrijven.

92
Top