Luchtzuivering

Luchtverontreiniging kan gevolgen hebben voor de gezondheid en tot acute en chronische gezondheidsklachten leiden; van keel- en neusirritaties tot zware astmatische klachten en hart- en vaatzieken. Waar een stofzuiger of luchtfilter de allerkleinste stofdeeltjes doorlaat, werkt een luchtzuiveringssysteem (ionisator) op alle deeltjes, hoe klein ook. Dus ook bacteriën zullen neerslaan. Negatieve ionen maken zuurstofopname door het lichaam makkelijker en zorgen ervoor dat er minder histamine (een lichaamseigen stof die een rol speelt binnen het afweersysteem en o.a. hoest kan veroorzaken) vrijkomt in de luchtwegen.

90
Top