COVID-19 antigen sneltest voor professionals, Edinburgh Genetics ActivXpress+ COVID-19 Antigen Complete Testing Kit

 • Klik om te vergroten
 • Klik om te vergroten
 • Klik om te vergroten
 • Klik om te vergroten
 • Klik om te vergroten
 • Klik om te vergroten
 • Klik om te vergroten
 • Klik om te vergroten
 • Klik om te vergroten
COVID-19 antigen sneltest voor professionals, Edinburgh Genetics ActivXpress+ COVID-19 Antigen Complete Testing Kit

Tap for gallery

€399,00


Product Informatie
Specificatie

Edinburgh Genetics ActivXpress+ COVID-19 complete antigenen test set.

COVID-19 antigen sneltest voor professionals, Edinburgh Genetics ActivXpress+ COVID-19 Antigen Complete antigenen test set.

 

Beoogd gebruik van de antigenen test set. 

De Edinburgh Genetics ActivXpress+ COVID-19 Antigen Complete Testing Kit is bedoeld voor de kwalitatieve detectie van antigenen van het aan Severe Acute Respiratory Syndromegerelateerde coronavirus 2 (SARS-CoV-2) in een klinisch monster.

Samenvatting. 

De nieuwe coronavirussen behoren tot het β-genus. COVID-19 is een acute respiratoire infectieziekte. Momenteel zijn de patiënten die besmet zijn met het nieuwe coronavirus de grootste infectiebron; asymptomatisch geïnfecteerde personen zijn vaak ook een besmettingsbron. Op basis van het actuele epidemiologische onderzoek is de incubatietijd 1 tot 14 dagen, meestal 3 tot 7 dagen. De voornaamste symptomen zijn koorts, vermoeidheid en een droge hoest. Een verstopte neus, een loopneus, keelpijn, spierpijn en diarree zijn soms ook symptomen van deze ziekte. De standaard aanbevelingen om besmetting te voorkomen zijn het regelmatig wassen van de handen en het bedekken van mond en neus bij hoesten en niezen. Vermijd nauw contact met personen die symptomen van ademhalingsziekten vertonen, zoals hoesten of niezen.

Testprincipe van de antigenen test. 

De Edinburgh Genetics ActivXpress+ COVID-19 Antigen Complete Testing Kit is een dubbele antilichaamsandwich, kwalitatief membraangebaseerd immunoassay in-vitro diagnostisch medisch hulpmiddel. De set is ontworpen voor het detecteren van het nucleocapside-antigeen van SARS-CoV-2 in een nasofaryngeale of orofaryngeale swab van patiënten met een mogelijke COVID-19-besmetting. De SARS-CoV-2 antigenen die aanwezig zijn in het monster reageren met de deeltjes met een anti-SARS-CoV-2 antilichaamcoating in de testcassette. Het mengsel migreert vervolgens dankzij de capillaire werking langs het membraan omhoog en reageert met het voorgecoate antilichaam in het testlijnvakje. Als het monster SARS-CoV-2 antigenen bevat, verschijnt er een gekleurde lijn in het testlijnvakje. Als het monster geen SARS-CoV-2 antigenen bevat, verschijnt er geen gekleurde lijn in het testlijnvakje, wat wijst op een negatief resultaat. Als procedurele controle verschijnt er altijd een gekleurde lijn in het controlelijnvakje, wat aangeeft dat de juiste hoeveelheid monster werd gebruikt en dat het monster het membraan heeft geraakt.

Bewaarinstructies.

 • Bewaar de testset op kamertemperatuur of in de koeling (2-30℃).
 • Niet invriezen.
 • De testset heeft een levensduur van 12 maanden.

Download van documenten:
CE Declaration Edinburgh Genetics ActivXpress COVID-19 Antigen test set
CFS Certificate Edinburgh Genetics ActivXpress COVID-19 Antigen test set
Edinburgh Genetics ActivXpress COVID-19 Antigen Complete Testing Kit v1.8
Edinburgh Genetics ActivXpress Antigen Complete Test Kit
Edinburgh Genetics ActivXpress COVID-19 Antigen Complete Testing Kit v1.7

Interne kwaliteitscontrole. 

Interne controles maken deel uit van de test. Als er een gekleurde lijn in het controlevakje (C) verschijnt, betekent dit dat er voldoende monster is gebruikt en dat de juiste procedurele techniek is toegepast. Positieve en negatieve controles die niet zijn meegeleverd, kunnen worden gebruikt om de testprocedure te bevestigen en de juiste testprestaties te verifiëren.

Inhoud:

 • EGCV0101B: 20 x testcassette, 20 x gesteriliseerde nasofarynxswab, 20 x reagens in buisje met druppelaar.

Grotere aantallen op aanvraag. Wilt u bij uw bedrijf op lokatie antigenen laten testen door professionals, dat kan ook. Neem hiervoor contact met ons op. 

Ook beschikbaar op aanvraag:

 • EGCV0101: 1 x testcassette, 1 x gesteriliseerde nasofarynxdoekje, 1 x reagens in buisje met druppelaar.
 • EGCV0101A: 10 x testcassette, 10 x gesteriliseerde nasofarynxswab, 10 x reagens in buisje met druppelaar.
 • EGCV0101M: 1 x testcassette, 1 x gesteriliseerde orofarynxdoekje, 1 x reagens in buisje met druppelaar.
 • EGCV0101MA: 10 x testcassette, 10 x gesteriliseerde orofarynxdoekje, 10 x reagens in buisje met druppelaar.
 • EGCV0101MB: 20 x testcassette, 20 x gesteriliseerde orofarynxdoekje, 20 x reagens in buisje met druppelaar.

Eén testcassette bevat: een membraanstrip gecoat met anti-SARS-CoV-2 monoklonaal antilichaam op de testlijn en een kleurpad dat colloïdaal goud bevat in combinatie met SARS-CoV-2 monoklonaal antilichaam.
Materialen niet inbegrepen, maar wel vereist: Handschoenen en timer.

Prestatie kenmerken.

 • Na een test van 38 PCR bevestigd positieve en 40 bevestigd negatieve monsters, tonen de tests een gevoeligheid van 94,7% (36/38) en een specificiteit van 100% (40/s40).
 • De detectielimiet is 35 ng/ml (bij gebruik van recombinant SARS-CoV-2 nucleocapside-eiwit).
 • De resultaten vertonen geen kruisreactiviteit met menselijk coronavirus 229E, menselijk coronavirus OC43, menselijk coronavirus HKU1, influenza A (H1N1), influenza B (Yamagata) en het adenovirus, MERS, NL63, 229E, OC43, HAdV-1, HAdV-3, HAdV-5, HAdV-7, HAdV-8, HAdV-11, HAdV-18, HAdV-23, HPIV-1, HPIV2, HPIV- 3, HPIV-4, HRV-1, HRV-14, HRV-42, HMPV, RSV-A, RSV-B bij een concentratie van 1 x 106 pfu/ml.


Monstervereisten. 

Monsters die aan het begin van de symptoomontwikkeling worden genomen, bevatten de hoogste virale lading. Monsters die na 5 symptomatische dagen worden genomen, zullen waarschijnlijk meer negatieve resultaten opleveren vergeleken met een RT-PCR analyse. Te kleine monsters, een onjuiste hantering en/of vervoer van monsters kunnen een fout negatief resultaat veroorzaken; daarom wordt aangeraden mensen goed op te leiden in het nemen van monsters, gezien het belang van de monsterkwaliteit voor het verkrijgen van nauwkeurige testresultaten.

Monsterafname.

Nasofaryngeale swab.

Steek het wattenstaafje met de mini-punt en de flexibele schacht (draad of plastic) door de neusvleugel parallel aan het gehemelte (niet omhoog) totdat er weerstand wordt gevoeld of totdat de afstand gelijk is aan die van het oor tot het neusgat van de patiënt, wat betekent dat de nasofarynx is geraakt. Het wattenstaafje moet worden ingestoken tot een diepte die gelijk is aan de afstand van de neusvleugels tot aan de gehoorgang. Wrijf en draai het wattenstaafje voorzichtig rond. Houd het wattenstaafje enkele seconden stil, om alle secreties te absorberen. Trek het wattenstaafje al draaiend naar buiten. De monsters kunnen met hetzelfde wattenstaafje uit beide neusholtes worden verzameld, maar het is niet nodig om monsters uit beide neusholtes te verzamelen als de mini-punt na de eerste monsterverzameling verzadigd is met vloeistof. Indien een afwijkend septum of een verstopping problemen veroorzaakt bij het nemen van een monster in het ene neusgat, dan kan hetzelfde wattenstaafje worden gebruikt om een monster in het andere neusgat te nemen.

Orofaryngeale swab.

Steek het wattenstaafje in de achterste keelholte en in het gebied waar de amandelen zich bevinden. Wrijf het wattenstaafje over beide tonsillaire pijlers en de achterste keelholte, waarbij u ervoor zorgt dat u de tong en de tanden niet raakt.

Monstervoorbereiding. 

 1. Open het deksel van de buis met de bufferoplossing.
 2. Steek het wattenstaafje in de buis.
 3. Draai het wattenstaafje gedurende 1 minuut in de buis.
 4. Sluit de testbuis met een dop totdat hij wordt gebruikt.

Vervoer en opslag van monsters. 

De pas genomen monsters moeten zo snel mogelijk, binnen één uur, worden voorbereid. Reeds voorbereide monsters kunnen niet langer dan 24 uur bij 2-8℃ worden opgeslagen. Als opslag op de lange termijn nodig is, moet het monster bij een temperatuur van -70℃ worden opgeslagen. Herhaalde vries-dooi-cycli moeten worden vermeden.

Gebruiksaanwijzing.

Zorg ervoor dat de test, het monster en/of het reagens op kamertemperatuur (18-30℃) is voorafgaand aan de test.

 1. Haal de testcassette uit de zak en gebruik de test binnen één uur.
 2. Plaats de cassette op een schoon en vlak oppervlak.
 3. Gebruik de druppelaar om 3 druppels (ongeveer 100μL) van het monster met het reagens over te brengen naar de well van de testcassette, start dan de timer.
 4. Wacht tot de gekleurde lijn(en) verschijnt.
 5. Lees de resultaten na 15 minuten af. Interpreteer de resultaten niet meer na 20 minuten.

Resultaten.

 • Negatief resultaat: Er verschijnt één gekleurde lijn in het controlelijnvakje. Er verschijnt geen lijn in het testvakje.
 • Positief resultaat: Er verschijnen twee gekleurde lijnen. Eén gekleurde lijn verschijnt in het controlelijnvakje en een andere aangrenzende lijn in het testvakje.
 • Ongeldig resultaat: Er verschijnt geen lijn in het controlevakje. De meest waarschijnlijke oorzaken zijn onvoldoende monster of onjuiste procestechnieken. Evalueer de procedure en herhaal de test met een nieuwe testset. Als het probleem niet is verholpen, stopt u onmiddellijk met het gebruik van de testset en neemt u contact op met de lokale distributeur.

Voorschriften.

 • Alleen voor professioneel, in-vitro diagnostisch gebruik.
 • Vervolgonderzoek met een moleculaire diagnose moet worden overwogen.
 • De resultaten van antigeentests mogen niet als de enige basis worden gebruikt om een besmetting met SARS-CoV-2 te diagnosticeren of uit te sluiten of om de besmettingsstatus te bepalen.
 • Negatieve resultaten sluiten een SARS-CoV-2-infectie niet uit, met name bij mensen die in contact zijn geweest met het virus.
 • Positieve resultaten wijzen op de aanwezigheid van virale antigenen, maar een klinische correlatie met de voorgeschiedenis van de patiënt en andere diagnostische informatie is noodzakelijk om de infectiestatus te bepalen.
 • Positieve resultaten sluiten een bacteriële infectie of co-infectie met andere virussen niet uit.
 • Deze test moet worden toegediend door een medisch deskundige.

Gratis verzending in Nederland, België & Duitsland.

Deze test is uitsluited op factuur te bestellen. Mail ons via sales@optimaformula.nlmet al uw gegevens en we sturen u een factuur. 

Product CodeCORONA-SWAB-ANTI GENEN TEST-Edinburgh-Genetics
FabrikantEdinburgh Genetics
StaatNieuw

This field is required.
Top