Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden. (laats gewijzigd 11-1-2023)

 

Door te bestellen op de webshop van Optima Formula gaat u akkoord met onze Algemene Voorwaarden, waaronder onze Privacyverklaring. U gaat er ook mee akkoord dat u rechtstreeks een overeenkomst aangaat met optimaformula.nl na ontvangst van uw bestelling. Deze voorwaarden maken onderdeel uit van de overeenkomst tussen klant en de onderneming.

De algemene voorwaarden van Optima Formula zijn simpel en duidelijk, waarvan alleen wordt afgeweken om de klant tegemoet te komen. Door het plaatsen van een bestelling of product wordt aangegeven akkoord te gaan met deze voorwaarden. Optimaformula.nl behoudt zichzelf het recht deze voorwaarden tussentijds te wijzigen.

 

 

Disclaimer: Wij verkopen producten van verschillende fabrikanten en doen geen enkele medische claim of uitspraak met betrekking tot of een stof, of ingrediënt, enige medische werking heeft.

Tevens gebruiken de fabrikanten veelal biologische grondstoffen, echter zij noch wij claimen SKAL gecertificeerd te zijn. 

Doe zelf uw onderzoek, bijvoorbeeld op wetenschappelijke websites zoals Pubmed of Science Direct. 

Ga bij klachten altijd eerst naar uw huisarts. Bij twijfel overleg met uw arts, therapeut of uw apotheek.

Op onze website gebruiken we voor het merendeel teksten die gegeven zijn door de fabrikanten van de producten. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijk whatsoever voor enige onjuistheden die mogelijk in de informatie mocht staan, noch de kwaliteit van de producten ( waar wij uiteraard wel streng op letten en toezien!).

 

Plaatsen van een bestelling.

Door een bestelling te plaatsen via de website, verklaart u dat:

 • u wettelijk bekwaam bent om bindende contracten, danwel een koopovereenkomst, aan te gaan; 
 • u ten minste 18 jaar oud bent. Indien u jonger bent dan 18 is toestemming van uw ouder of voogd vereist om bestellingen te plaatsen op deze website;
 • de producten uitsluitend voor uw eigen persoonlijke gebruik zijn;  
 • u toegang heeft tot de website in een taal die u begrijpt/beheerst en dat u zich ervan bewust bent dat het uw verantwoordelijkheid is om vast te stellen dat het wettelijk toegestaan is in het land waar u woonachtig bent om van onze diensten gebruik te maken. 

Indien producten zijn voorgeschreven en/of bij u zijn bezorgd, dan is het uw verantwoordelijkheid om te controleren dat de geleverde producten de juiste zijn. Neem bij twijfel contact op met Optima Formula. Gebruik geleverde producten niet als het niet de voorgeschreven producten zijn of als de producten beschadigd zijn bij levering.

Lees alle informatie op de verpakking en in de bijsluiter zorgvuldig door voor gebruik. Als u producten pas op een later moment gebruikt, controleer dan of de houdbaarheidsdatum van de producten niet verstreken is.

 

Levertijd van een bestelling.

Binnengekomen bestellingen worden zo snel mogelijk verzonden. Levertijden gelden bij benadering en zijn gebaseerd op beschikbaarheid en gangbare levertijd. In de praktijk komt dit vrijwel altijd neer op verzending binnen één werkdag. Alle bestellingen worden per koerier verzonden. U bent verantwoordelijk voor alle invoerrechten, heffingen en belastingen van toepassing in uw land. U bevestigt dat alle bestelde producten uitsluitend voor persoonlijk gebruik zijn.

 

Verzendkosten van een bestelling.

Gratis verzending voor Nederland boven de 50 euro, daaronder standaard tarief.

 

Annuleren van een bestelling.

Wanneer u een artikel wilt retourneren, heeft u 14 dagen de tijd om dit te melden. Na deze melding wordt het product binnen 14 dagen verwacht op het retouradres. Indien mogelijk in de originele verzendverpakking en het product vanzelfsprekend ongeopend/ongebruikt. De kosten voor het terugsturen van de artikelen zijn voor de klant, tenzij anders afgesproken. 

Foutieve leveringen kunnen kosteloos geretourneerd worden. Na ontvangst van de geretourneerde bestelling storten wij het aankoopbedrag binnen 7 dagen terug.

 

Retouradres:

OptimaFormula.nl

Optima Formula B.V.

Postbus 7275

3280 AB Numansdorp

 

In verband met de crisis eerst even contact met ons opnemen via de mail, mogelijk krijgt u een ander retouradres van ons.

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u terecht op onze contactpagina. Wij streven er naar om alle binnengekomen berichten binnen 24 uur te beantwoorden.

 

Betaalinformatie.

Door factuur- en betaalgegevens te verstrekken, verklaart u dat u bevoegd bent om deze gegevens te gebruiken en machtigt u ons om de volledige betaling voor de producten van uw bestelling in ontvangst te nemen, plus eventuele bijbehorende bezorgkosten en/of eventuele andere kosten verschuldigd aan ons onder deze voorwaarden. Betaling is mogelijk via Ideal of creditcard, of zoals aangegeven op de website.

 

Privacy en veiligheid. 

Kijk ook hier.

Wanneer u overgaat tot een aankoop, wordt de transactie altijd verwerkt door middel van een beveiligde verbinding. Uw betaalgegevens worden hierbij niet doorgeven aan de servers van Optima Formula en dus ook niet opgeslagen. Optima Formula stuurt uw adresgegevens door naar leveranciers en verzendpartners voor het afwerken van een gemaakte bestelling.

Heeft u eerder gebruik gemaakt van de website, dan is een wachtwoord vereist voor toegang tot uw gegevens. U bent volledig verantwoordelijk voor:

 • het geheimhouden van uw wachtwoord;
 • het niet toestaan dat een ander persoon uw wachtwoord gebruikt om bestellingen te plaatsen via de website;
 • kosten, schade of verliezen als gevolg van het niet geheimhouden van uw wachtwoord;
 • het tijdig schriftelijk melden dat uw wachtwoord als gevolg van veiligheidsproblemen gedeactiveerd moet worden.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade gerelateerd aan diefstal van uw wachtwoord, bekendmaking van uw wachtwoord of uw toestemming om een ander persoon of andere entiteit toegang te verlenen tot en gebruik te laten maken van de website met behulp van uw wachtwoord. U gaat ermee akkoord ons onmiddellijk in kennis te stellen van enig onbevoegd gebruik van uw wachtwoord.

 

Vrijwaring.

De inhoud van de website is enkel bedoeld als algemene informatie en is niet bedoeld als diagnostisch of therapeutisch advies of anderszins als vervanging voor medisch advies.

OPTIMA FORMULA IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR DE WERKZAAMHEID VAN DE AANGEBODEN PRODUCTEN, DE INHOUD VAN DE BIJSLUITERS MEEGELEVERD DOOR DE PRODUCENTEN, INFORMATIEVE TEKSTEN, OMSCHRIJVINGEN VAN BEHANDELMETHODEN EN ANDERE BESCHRIJVINGEN OP DE WEBSITE, NOCH KUNNEN HIERVOOR GARANTIES GEGEVEN WORDEN.

Wij geven geen juridisch of medisch advies, noch verlenen wij medische of diagnostische diensten. Indien u vertrouwt op informatie die u heeft verkregen op of via de website, dan doet u dit geheel voor eigen risico. Optima Formula kan niet aansprakelijk worden gehouden voor het correcte gebruik van de producten.

Voor zover wettelijk toegestaan sluit Optima Formula hierbij uitdrukkelijk uit:

 • alle condities, garanties en andere voorwaarden die anders zouden kunnen voortvloeien uit de wet;
 • elke aansprakelijkheid voor enige directe, indirecte of gevolgschade of verlies geleden door enige gebruiker in verband met onze website of in verband met het gebruik, het niet kunnen gebruiken, of de resultaten van het gebruik van onze website, daaraan gekoppelde websites en daarop geplaatst materiaal, inclusief en zonder beperking van enige aansprakelijkheid voor:
  • inkomstenderving
  • omzetderving
  • winstderving of verlies van contracten
  • verlies van verwachte besparingen
  • verlies van gegevens
  • verlies van goodwill
  • verspilde tijd van het management of kantoor
  • voor enig ander verlies of enige andere schade van welke aard ook, hoe dan ook ontstaan en ongeacht veroorzaakt door onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid), contractbreuk of anderszins, zelfs indien voorzienbaar.

Door gebruik te maken van deze website verklaart u dat u dit doet voor eigen risico en accepteert u dat alle verantwoordelijkheid in verband met het gebruik van deze website bij u ligt. U bent verantwoordelijk voor het nemen van alle voorzorgsmaatregelen die volgens u nodig zijn om uzelf te beschermen tegen schade, verlies of gevaar voortvloeiend uit uw gebruik van deze website.        

 

Klantenservice en contact.

Mocht u een klacht of opmerking hebben over de geleverde producten, dan kunt u contact opnemen met de klantenservice van Optima Formula. Zakelijke klanten, affiliates of speciale verzoeken kunnen op aanvraag worden behandeld.

 

OptimaFormula.nl

Optima Formula B.V.

Postbus 7275

3280 AB Numansdorp

+31 (0) 186 680 670

Email: sales@optimaformula.nl 

KvK-nummer: 24352937

BTW-nummer: NL812582184B01

Top